BV oprichten


Een BV oprichten


Het oprichten van een BV (Besloten Vennootschap) is een serieuze stap voor ondernemers die streven naar een meer formele bedrijfsstructuur. Het brengt verschillende juridische en financiële overwegingen met zich mee, maar biedt ook voordelen zoals beperkte aansprakelijkheid en zakelijke geloofwaardigheid.


Het kiezen van de juiste rechtsvorm is cruciaal. Een BV biedt de eigenaren beperkte aansprakelijkheid, wat betekent dat hun persoonlijke bezittingen beschermd zijn tegen zakelijke schulden. Bij het oprichten van een BV is een minimumkapitaal vereist, hoewel dit bedrag in Nederland tegenwoordig symbolisch is geworden. Het minimumkapitaal is momenteel vastgesteld op 1 eurocent.


De statuten zijn de juridische basis van de BV en bevatten onder andere informatie over de naam van het bedrijf, het doel, de structuur, de aandelen en de regels voor bestuur en besluitvorming. Het oprichten van een BV vereist een notariële akte, waarin de statuten worden vastgelegd en ondertekend door de oprichters. De notaris verzorgt de juridische aspecten van het oprichtingsproces.


Na het passeren van de notariële akte moet de BV worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hiermee wordt de BV officieel erkend als rechtspersoon. Een BV heeft te maken met verschillende belastingverplichtingen, waaronder vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW), loonbelasting en eventueel dividendbelasting. Het is belangrijk om deze zaken tijdig en correct te regelen.


Als BV bent u wettelijk verplicht om een nauwkeurige administratie bij te houden, inclusief financiële overzichten, jaarrekeningen en andere relevante documentatie. De BV heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de onderneming. Besluitvorming vindt plaats volgens de regels die zijn vastgelegd in de statuten en de wet.


Als BV heeft u jaarlijks verplichtingen, zoals het opstellen en deponeren van jaarrekeningen, het houden van een algemene vergadering van aandeelhouders en het betalen van vennootschapsbelasting. Het oprichten van een BV vereist zorgvuldige planning, juridisch advies en een goed begrip van de verplichtingen en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met deze rechtsvorm.


WPA Administraties en Belastingzaken heeft alle kennis en kunde in huis om te adviseren over het oprichten van een BV en dit proces te begeleiden. Het kan een belangrijke stap zijn om uw zakelijke ambities waar te maken en uw onderneming naar een hoger niveau te tillen.